W dniach 22-23 marca br w Mrozach odbył się XIX Centralny Kurs Znakowania Nizinnych Szlaków Pieszych PTTK i egzamin przewidziany dla kandydatów na Znakarzy Nizinnych Szlaków Pieszych. Organizatorem kursu była Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego, zaś gospodarzem nasz oddział. W wydarzeniu udział wzięło 19 osób z całej Polski, w tym wielu doświadczonych członków kadry programowej Towarzystwa.

W pierwszym dniu odbyło się szkolenie teoretyczne zgodne z Instrukcją Znakowania Szlaków Turystycznych, zatwierdzoną uchwałą nr 33A/18/2014 Prezydium ZG PTTK. Drugiego dnia odbyła się część praktyczna, tj. odnawianie fragmentu szlaku w Rudce k. Mrozów. Egzamin z wynikiem pozytywnym złożyli wszyscy uczestnicy. Tym samym kadra naszego oddziału powiększyła się o 5 osób z uprawnieniami znakarza szlaków nizinnych.

Autor: Iwona Sawicka

Gotowe szablony do pobrania

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!